BOLOGNA BİLGİ PAKETİ VE KURS KATALOĞU

Bologna Bilgi Paketi

Bologna Süreci, Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarının yeterlikler çerçevesinde oluşturulmasını ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışının geliştirilmesini hedeflemektedir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010 yılında kurulan yeni bir kamu üniversitesi olarak, Bologna Sürecine adaptasyonu temel ilke olarak kabul etmekte ve eğitim-öğretim yapılanmasını buna göre dizayn etmektedir.
Bologna Bilgi Paketi ve Kurs Katalogu ile Üniversitemizin eğitim - öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir.
Bilgi Paketi ve Kurs Katalogu ile Üniversitemizin tüm akademik programlarına ilişkin eğitim amaçları, hedefleri ve program yeterlikleri; eğitim programlarındaki ders planları; dersler ile program yeterlikleri arasındaki ilişkileri; derslerin amaç - öğrenme kazanımları- izlencesi - değerlendirme bileşenleri gibi detaylı ders bilgileri yer almaktadır.


© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı